Rudens izdevums “Vīnoga” krievu valodā

Nr. 198 (2014. gada augusts – septembris)