Ziemas izdevums “Vīnoga” krievu valodā

Nr. 201 (2014. gada decembris)