2015. gada rudens izdevums “Vīnoga” krievu valodā

Nr. 211 (2015. gada novembris)