Izmaiņas grupu darbībā
  • No š.g. 5.oktobra Rīgas AA grupa “Izvēle” pārtrauc savu darbību uz nenoteiktu laiku
  • Rīgas AA grupa “Vibor” ar 1. septembri maina sapulces laiku un vietu. Turpmāk sapulces norisināsies pirmdienās un piektdienās no 19.00 līdz 21.00 , adrese – Meža prospekts 86, , Rīgas Kristus Karaļa katoļu baznīcas draudzes mājā.
  • AA SKYPE sapulces, sākot ar 13.septembri, turpmāk norisināsies ceturtdienās plkst. 21:00 pēc Latvijas laika