Cietumi

Rīgas Centrālcietums
Mazā Matīsa iela 3, Rīga.
1 reizi mēnesī, diena un laiks – pēc vienošanas ar cietuma administrāciju.
Koordinators: Algerds 29831104

Iļģuciema sieviešu cietums
Tvaikoņu iela 3, Rīga.
Grupa “Svet” (“Свет”)
Piektdienās 18:00 – 20:00
Koordinatore: Sandra 26291951

Olaines cietums
Rīgas iela 10, Olaine.
Grupa “Luč” (“Луч”), atklāta* tipa cietuma nodaļa
2 reizes mēnesī, trešdienās 19:00 – 21:00
Koordinatore: Tatjana 27575866
Atkarīgo centrs ieslodzītajiem, slēgta* tipa cietuma nodaļa
Divas reizes mēnesī, pirmdienās 19:00 – 21:00
Koordinators: Tatjana 27575866
* – režīma tipa nosaukumi apraksta iestādes iekšējo kārtību un neietekmē to apmeklējumu kārtibu, kāda ir pieņemta ieslodzījuma iestādēs

Jelgavas cietums
Palīdzības iela 3, Jelgava.
Grupa “Palīdzība”
Katru otro sestdienu 14:00 – 16:00
Koordinators: Tatjana 27575866

Jēkabpils cietums
Ķieģeļu iela 14, Jēkabpils.
2 reizes mēnesī, otrdienā un sestdienā 10:00 – 12:00
Koordinators: Jānis  29426486

Daugavgrīvas cietums
Lielā iela 1, Daugavpils.
1 reizi mēnesī, diena un laiks – pēc vienošanas ar cietuma administrāciju
Koordinators: Jānis 25806915

Liepājas cietums
Dārza iela 14/16, Liepāja.
Trešdienās 14:00
Koordinatori: Inga 26073927, Aldis 29116567