Latvijas AA 2019. gada kalpošanas konference

16. un 17. martā Kandavā

Ikvienas AA grupas uzmanībai! Aicinām ikvienu Latvijas AA grupu no savu biedru vidus ievēlēt delegātu, kas kopā ar citu grupu pārstāvjiem no visas Latvijas piedalīsies 2019.gada Kalpošanas konferencē š.g. 16. un 17. martā Kandavas Internātvidusskolā, Talsu ielā 18A, Kandavā. Ar darba kārtības projektu var iepazīties šeit ( 500 KB). Darba kārtības projekts krievu valodā šeit ( 170 KB).

AA kalpošanas konference ir īstais laiks un vislabākā vieta, kur katra grupa var paust un saskaņot mūsu kopējās intereses un lemt par to īstenošanu. Šogad tās vadmotīvs ir Astotā tradīcija: “Anonīmajiem alkoholiķiem vienmēr jāpaliek neprofesionāliem, taču mūsu centri var pieņemt algotus darbiniekus.”

Pieteikšanās konferencei līdz š.g. 5.martam – jāreģistrējas, aizpildot anketu šeit.
Ja nepieciešama palīdzība reģistrācijā, vai ir kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar AA Kalpošanas biroju pa tālr. 67333523 vai e-pastu birojs@aa.org.lv.

No katras grupas lūdzam ievēlēt divus grupas pārstāvjus – vienu otrā termiņa delegātu ar balsstiesībām un otru pirmā termiņa dalībnieku, kas nākamajā konferencē piedalīsies kā balsstiesīgais delegāts. Lūdzam ņemt vērā, ka tikai viens no grupas pārstāvjiem var būt balsstiesīgs!

Lūdzam AA grupas rast iespēju apmaksāt saviem pārstāvjiem dalību konferencē, kā arī palīdzēt segt transporta izmaksas.

Par dalību konferencē jāmaksā līdz š. g. 5. martam, ieskaitot Sadraudzības kontā 31,00 Eur ar norādi: PAR DALĪBU KONFERENCĒ. (Konta numurs atrodams AA mājaslapas sadaļā “Kontakti”.) Šī summa iekļauj 4 ēdienreizes, kafijas pauzes, nakšņošanas izmaksas un konferences telpu nomu.

Ja grupai nav iespējams pašai segt sava delegāta dalības izmaksas konferencē, ir iespējams to apmaksāt no Latvijas AA Sadraudzības līdzekļiem, atsūtot iesniegumu apmaksai (iesnieguma veidlapa šeit). Apmaksāta tiks tikai balsstiesīgā delegāta dalība konferencē!

Tos, kuri nav ievēlēti par grupas pārstāvjiem konferencē, bet kuriem ir iespēja un vēlēšanās kalpot konferences organizēšanā, aicinām pieteikties par palīgiem reģistrācijā vai sekretariātā (skaitīt balsis, reģistrēt dalībniekus, protokolēt darba grupu sanāksmes, nodrošināt kafijas pauzes utt.).

Konferences organizatorus gaidīsim jau piektdienas vakarā, taču pašiem būs jāgādā par vakariņām un brokastīm.
Darba kārtība, konferences izdales materiāli tiks nosūtīti e-pastos un būs pieejami konferences norises vietā.

Pirms ievēlēt savas grupas pārstāvjus un pirms doties uz konferenci, atcerēsimies Vienotības deklarāciju:
Mums ir šādi pienākumi pret AA nākotni:
Likt mūsu kopīgo labklājību pirmajā vietā;
Saglabāt mūsu Sadraudzības vienotību.
Jo no AA vienotības ir atkarīga mūsu dzīve…
Un arī jaunatnācēju dzīvības.

Cerot uz Jūsu aktīvu līdzdalību konferences norisē –
Latvijas AA Kalpošanas konferences darba grupa