Latvijas AA 2020. gada kalpošanas konference

14. un 15. martā Kandavā

Ikvienas Latvijas AA grupas uzmanībai! Aicinām ikvienu Latvijas AA grupu no savu biedru vidus ievēlēt delegātu, kas kopā ar citu grupu pārstāvjiem no visas Latvijas piedalīsies 2019. gada Kalpošanas konferencē š.g. 14. un 15. martā Kandavas Internātvidusskolā (Kandavas Reģionālā vidusskolā), Talsu iela 18A, Kandava, Kandavas pilsēta. Konference sāksies sestdien, 14. martā plkst. 10:00 (reģistrācija no 09:00) un noslēgsies pēc pusdienām svētdien (plānots ap plkst. 15:00).

AA Kalpošanas konference (grupu pārstāvju sanāksme) ir īstais laiks un vislabākā vieta, kur katra grupa var paust un saskaņot mūsu kopējās intereses un lemt par to īstenošanu. Šogad tās vadmotīvs ir devītā tradīcija: “AA kā tādai nekad nav jābūt organizētai, bet mēs varam radīt dienestus vai komitejas, kas ir tieši atbildīgas tiem, kam tās kalpo.”

Pieteikšanās līdz š.g. 14. februārim – konferencei jāreģistrējas, aizpildot anketu šeit.
Ja nepieciešama palīdzība reģistrācijā, vai ir jebkādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar AA Kalpošanas biroju – 67333523, birojs@aa.org.lv.

No katras grupas lūdzam ievēlēt Vispārējās kalpošanas pārstāvi (VKP) kurš balsos, lai pārstāvētu savas grupas biedru sirdsapziņas balsi. Viņš vai viņa ziņo par savas grupas vēlmēm nākamajā kalpošanas līmenī. Par viņa funkcijām un atbildību tuvāk var iepazīties šeit ( 35 KB).
Tāpat ieteicams no grupas deleģēt vienu pārstāvi kā pirmā termiņa delegātu bez balsstiesībām, kurš šī gada Konferencē uzkrās pieredzi, lai nākamajā gadā spētu pārliecinoši pārstāvēt par savas grupas intereses).

Lūdzam grupām apmaksāt pirmā un otra termiņa delegātu dalību Konferencē. Grupas finansējums delegātiem uzliek papildus atbildību¹.

Konferences dalības maksa sastāv no:

  1. telpu nomas – aktu zāle, klašu telpas darba grupām un naktsmītnes -istabiņas internātā – 7 EUR no personas
  2. ēdināšanas izmaksām – (4 ēdienreizes ) 24 EUR.

Kafijas galds un citi organizatoriskie izdevumi (tulka pakalpojumi, viesu uzņemšana, materiālu drukāšana u.c.) tiks apmaksāti no mūsu kopīgajiem Latvijas AA Sadraudzības līdzekļiem.

Lai Kalpošanas Konferencē būtu nodrošināta iespēja piedalīties visām Latvijas AA grupām, arī tām, kurām dažādu objektīvu iemeslu dēļ ir ierobežoti finanšu līdzekļi, no Latvijas AA Sadraudzības līdzekļiem vienam delegātam no grupas ar balsstiesībām var tikt apmaksāta dalība konferencē un segtas transporta izmaksas) , iepriekš uzrakstot iesniegumu.

Par dalību konferencē jāmaksā līdz š.g. 14. februārim, ieskaitot AA kontā 31,00 EUR (24,00 EUR – četras ēdienreizes, 7,00 EUR – nakšņošana) ar NORĀDI: PAR DALĪBU KONFERENCĒ; konta numurs atrodams Latvijas AA mājaslapas sadaļā “Kontakti”.

Delegāti, kuri būs samaksājuši par ēdināšanu, saņems taloniņus, kurus uzrādīs uz vietas ēdināšanas pakalpojuma nodrošinātājam.

Konferences organizatoriem un delegātiem no attālākiem vietām ir iespēja ierasties Kandavā jau piektdienas vakarā, taču pašiem būs jāgādā par vakariņām un brokastīm!

Konferences darba kārtība ar izdales materiāliem delegātiem būs pieejami konferences norises vietā, kā arī tiks izsūtīti uz e-pastiem.

Ar grupu iesūtītajiem jautājumiem, kuri ir paredzēti izskatīšanai darba grupās ir iespējams iepazīties šeit ( 84 KB).

Cerot uz jūsu aktīvu līdzdalību Konferences norisē,
Kalpošanas Konferences darba grupa (kontaktpersona Kristīne K. 29684634)

_________________
¹ 2019.gada Kalpošanas Konferencē tika pieņemts lēmums lietot formulējumu “dalības maksa”