Latvijas AA 2018. gada kalpošanas konference

17. un 18. martā Mālpilī (darba kārtības projektu un pieteikuma anketu skatīt zemāk)

Ikvienas Latvijas AA grupas uzmanībai!

Aicinām ikvienai Latvijas AA grupai no savu biedru vidus ievēlēt delegātu, kas kopā ar citu grupu pārstāvjiem no visas Latvijas piedalīsies 2018. gada Kalpošanas konferencē š.g. 17. un 18. martā Mālpils profesionālajā vidusskolā Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils novadā. 17. martā (sestdien) plkst. 11:00 (reģistrācija no 10:00) un noslēgsies pēc pusdienām svētdien (plānots ap plkst. 15:00). Ar darba kārtības projektu latviešu valodā var iepazīties šeit (ico_pdf 140 KB).
AA Kalpošanas konference (jeb grupu pārstāvju sanāksme) ir īstais laiks un vislabākā vieta, kur katra grupa var paust un saskaņot mūsu kopējās intereses un lemt par to īstenošanu. Šogad tās vadmotīvs ir Septītā tradīcija: „Katrai AA grupai pilnībā sevi jāuztur, nepieņemot ziedojumus no ārpuses.”, kam aicinām pievērst īpašu uzmanību.

Pieteikšanās līdz š.g. 9. martam – konferencei jāreģistrējas, aizpildot šo anketu ->


Ja nepieciešama palīdzība reģistrācijā vai ir jebkādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar AA Kalpošanas biroju – 67333523, birojs@aa.org.lv.

Lūdzu, respektējiet šo termiņu un organizatoru iespējas!

No katras grupas lūdzam ievēlēt vienu pārstāvi un aizvietotāju. Ieteicams – viens otrā termiņa delegāts, bet otrs, bez balsstiesībām, pirmā termiņa (kā vietnieks un nākamā gada delegāts). Lūdzam ņemt vērā, ka tikai viens no grupas pārstāvjiem var būt delegāts ar balsstiesībām, kuram, ja ir tāda nepieciešamība, no Latvijas AA Sadraudzības līdzekļiem var tikt apmaksāta ēdināšana konferences laikā (4 ēdienreizes) un nakšņošana (1 nakts).
Tiem AA dalībniekiem, kuri nav grupu ievēlēti delegāti vai nekalpo Dienestā vai Birojā, par ēdināšanu un nakšņošanu jāmaksā pirms konferences, līdz š.g. 9. martam, ieskaitot AA kontā 19,50 EUR (12,50 EUR – četras ēdienreizes, 7 EUR – nakšņošana vienu nakti) ar NORĀDI: PAR DALĪBU KONFERENCĒ; konta numurs atrodams Latvijas AA mājaslapā www.aa.org.lv sadaļā „Kontakti”) Tos, kuri nav ievēlēti par pārstāvjiem, bet kuriem ir iespēja un vēlēšanās kalpot Konferences organizēšanā, aicinām pieteikties par palīgiem reģistrācijā vai sekretariātā (skaitīt balsis, kalpot par kasieri, protokolēt sanāksmes).
Konferences organizatorus gaidīsim jau piektdienas vakarā, taču pašiem būs jāgādā par vakariņām un brokastīm! Būtu vēlams, lai katra AA grupa nepieciešamības gadījumā palīdzētu savam pārstāvim nokļūt līdz Mālpilij. Ja šādas iespējas nav vai grupas rocība neļauj, delegāta transporta izmaksas var segt Latvijas AA Sadraudzība, ja tiks iesniegts attiecīgs dokuments (degvielas čeks, autobusa biļete).
Konferences darba kārtība un izdales materiāli delegātiem būs pieejami konferences norises vietā, kā arī tiks izsūtīti uz e-pastiem.

Cerot uz jūsu aktīvu līdzdalību Konferences norisē,
Latvijas AA Sadraudzības Dienests