Latvijas Anonīmo Alkoholiķu sadraudzība informē, ka:
1) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Anonīmo Alkoholiķu sadraudzība (Latvijas Anonīmo Alkoholiķu sadraudzības birojs). Adrese: Baltā iela 7-507, Rīgā, Tālrunis: 67333523; elektroniskā pasta adrese: birojs@aa.org.lv;
2) Anketā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu Latvijas AA 2021. gada kalpošanas konferences norisi. Visa informācija, kas tiks iegūta saistībā ar AA konferenci, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā piecus gadus;
3) Anketā norādītie personas dati nebūs pieejami publiski, tiks apstrādāti atbilstoši GDPR, lai ievērotu jūsu tiesības uz savu datu privātumu, kā arī tiks izmantoti tikai iepriekš norādītajam mērķim;
4) Anketā norādīto personas datu vākšanas un apstrādes tiesiskais pamats ir Biedrību un nodibinājumu likuma 28. panta otrā daļa un 33., 34. un 36. pants.
Aizpildot anketu pieteikumam dalībai Latvijas AA 2021. gada kalpošanas konferencē, Jūs vienlaikus piekrītat Jūsu personas datu apstrādei iepriekš norādītajam mērķim.