Rīgas starpgrupas sapulce

2020.gada 22. februārī Bruņinieku ielā 10a (Pestīšanas armija, grupas “Apziņa” telpās) plkst. 17.30 notiks Rīgas AA grupu Vispārējās Kalpošanas pārstāvju (VKP) sanākšana, lai spriestu par ieceri izveidot Rīgas starpgrupu. Aicināti piedalīties Rīgas grupu apstiprināti pārstāvji. Tāpat apspriedīsim 2020.gada Kalpošanas konferencei pieteiktos jautājumus; informēsim VKP par pašreizējo AA kalpošanas struktūru un lēmumu pieņemšanas kārtību konferencē.
Kāpēc nepieciešama starpgrupa?
Pieredze rāda, ka vēsts nešanas pasākumi kļūst efektīvāki, ja grupas apvieno spēkus, savstarpēji dalās pieredzē un zināšanās.

Starpgrupas mērķi:

uzlabot komunikāciju starp Rīgas grupām un stiprināt vienotību;

veicināt grupu sadarbību ar Dienesta komitejām;

koordinēt Rīgas grupu vēsts nešanas pasākumus un veicināt to efektivitāti;

sadarboties ar citu reģionu AA grupām kalpošanas jautājumos;

laicīgi apspriest Konferences jautājumus, lai veicinātu informētāku sirdsapziņu;

kalpot par forumu starpgrupu jautājumu un domstarpību risināšanai;

rīkot seminārus, darbnīcas un citus pasākumus, kas vairotu grupu kalpotāju zināšanas un izpratni par Tradīcijām, Koncepcijām, vēsts nešanas vadlīnijām utml.

Darba kārtība būs pieejama norises vietā. Papildu informācija: 29994213 (Andris K)