Sadarbība ar Valsts probācijas dienestu (VPD)

Rīgā – Juris 2922285, Deniss 28774329
Citās pilsētās – Tatjana 27575866, Deniss 28774329

Ir atsāktas regulārās atklātās 12. soļa sapulces Rīgas Probācijas Dienestu telpās (Lomonosova ielā 9 un Liepājas ielā 3D, Rīgā) priekš un ar Probācijas klientiem.
Sapulces notiek katru pēdējo mēneša pirmdienu no plkst. 17.00 līdz plkst. 18.00, un tās var apmeklēt jebkurš atveseļojošais un vēsti nest gribošais AA biedrs!
Kontaktpersona: Deniss, tel.: 28774329.

AA grupas, kuras ir gatavas sadarboties ar probācijas klientiem
(sapulces diena, laiks un adrese – sadaļā “Sapulces”):
“Rīta grupa”, Rīga – sapulces latviešu valodā
“Nadežda”, Rīga – sapulces krievu valodā
“Majak”, Rīga – sapulces krievu valodā
“Magnēts”, Jelgava – sapulces krievu valodā
“Plosts”, Jūrmala – sapulces krievu valodā
“Dzīve”, Olaine – sapulces latviešu un krievu valodās
“C.M.”, Madona – sapulces latviešu valodā
“Странник”, Ludza – sapulces latviešu un krievu valodās