DIVPADSMIT TRADĪCIJAS

1. Mūsu kopējai labklājībai jābūt pirmajā vietā, personīgā atveseļošanās ir atkarīga no AA vienotības.

2. Mūsu grupas darbībā ir tikai viena augstākā autoritāte – mīlošais Dievs, kā Viņš var atklāties mūsu grupas apziņā. Mūsu vadītāji ir tikai uzticami kalpotāji, viņi nevalda.

3. Vienīgais noteikums, lai kļūtu par AA dalībnieku, ir vēlēšanās atmest dzeršanu.

4. Katrai grupai jābūt pilnīgi patstāvīgai, izņemot lietas, kas skar citas grupas vai AA kopumā.

5. Katrai AA grupai ir tikai viens galvenais mērķis – nest vēsti alkoholiķiem, kuri joprojām cieš.

6. AA grupai nekad nevajag atbalstīt, finansēt vai ļaut izmantot AA vārdu kādai radniecīgai organizācijai vai svešam pasākumam, lai ar naudu, īpašumu vai prestižu saistītās problēmas nenovirzītu mūs no galvenā mērķa.

7. Katrai AA grupai pilnībā sevi jāuztur, nepieņemot ziedojumus no ārpuses.

8. Anonīmajiem alkoholiķiem vienmēr jāpaliek neprofesionāliem, taču mūsu centri var pieņemt algotus darbiniekus.

9. AA kā tādai nekad nav jābūt organizētai, bet mēs varam radīt dienestus vai komitejas, kas ir tieši atbildīgas tiem, kam tās kalpo.

10. Anonīmie alkoholiķi neieņem nostāju ar AA nesaistītos jautājumos, tādēļ AA vārds nekad nav jāiesaista publiskās diskusijās.

11. Mūsu attiecības ar sabiedrību balstās drīzāk uz pievilcību, nevis uz reklāmu. Mums vienmēr jāievēro personīgā anonimitāte presē, radio un filmās.

12. Anonimitāte ir visu mūsu tradīciju garīgais pamats, kas vienmēr mums atgādina, ka principi ir svarīgāki par personībām.