2017. gada pavasara izdevums “Vīnoga” krievu valodā