Entries by dotit

Latvijas AA kalpošanas konference 2016 23. un 24. aprīlī Mālpilī (darba kārtības projektu un pieteikuma anketu skatīt zemāk)

Ikvienas Latvijas AA grupas uzmanībai! Aicinām ikvienu Latvijas AA grupu no savu biedru vidus ievēlēt delegātu, kas kopā ar citu grupu pārstāvjiem no visas Latvijas piedalīsies 2016. gada Kalpošanas konferencē š.g. 23. un 24. aprīlī Mālpils profesionālajā vidusskolā Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils novadā. Konference sāksies sestdien plkst. 11.00 un noslēgsies pēc pusdienām svētdien (plānots […]

Sigulda AA grupa

Siguldas AA grupai “Saule” mainīta sapulču norises vieta. Sīkāka informācija: Ieva 29680502, Uldis 26388585, ub3@inbox.lv

“Vīnoga” Nr. 214 (2016. gada februāris)
Tukuma AA grupas “Ausma” 25 g. jubilejas pasākums 19.03.2016.

Tukuma AA grupa “Ausma” 19.03.2016. ielūdz uz 25.gadu jubilejas svinībām. Ielūgums un pasākuma plāns šeit

Brauciens uz Kazaņas AA 25 gadu svinībām

Brauciens uz Kazaņas AA 25 gadu svinībām Tiek organizēts brauciens uz Kazaņas AA 25 gadu svinībām š.g. 25.-27.martā. Izbraukšana 23.marta vakarā, atgriešanās Rīgā 29.martā vēlu vakarā. Orientējošās brauciena izmaksas (ieskaitot vīzu): 120-140 eiro.Pieteikšanās līdz š.g. 15.februārim – tālr.29284624, Oļegs.

YPAA jaunu personu anonīmo alkoholiķu saieti

YPAA – jaunu personu anonīmo alkoholiķu saieti ITALYPAA – 1. Itālijas jaunu personu anonīmo alkoholiķu saiets, kas risināsies no 08-10.04.2016, Milānā, Itālijā. Sīkāka informācija ir atrodama pasākuma ielūgumā SWECYPAA – Zviedrijas jaunu personu anonīmo alkoholiķu saiets, kas risināsies no 27-29.05.2016, Malmo, Zviedrijā. Sīkāka informācija ir atrodama pasākuma ielūgumā

Krāslavas grupa

Krāslavas AA grupa S.O.S. maina sapulces norises vietu uz Miesnieku iela 26-1, Krāslavā. Sapulces notiek sestdienās 15.30-17.30. Kontakti: Andrejs 29580939 un Valērijs 26866550 s.o.s.kraslava@inbox.lv