Entries by dotit

“Vīnoga” Nr. 213 (2016. gada janvāris)
AA Dienesta sēde 06.02.2016.

AA Dienesta sēde 06.02.2016. Darba kārtība: 1. 12.koncepcija (lasa Monvīds D.) 2. Atskaite par Lietuvas AA kalpošanas konferencē pieredzēto (ziņo Aldis J.) 3. Nākamās kalpošanas konferences iespējamais norises laika un darba kārtība (ziņo Monvīds D.) 4. 2015.gada budžeta izpilde, 2016.gada budžeta projekts (ziņo Andris Ž.) 5. Delegātu izvirzīšana 2016.gada AA Pasaules kalpošanas konferencei ASV (ziņo […]

Rēzeknes AA

Rēzeknes AA grupa uz nenoteiktu laiku pārtrauc savu darbību