Cietumi

Sapulces notiek izmantojot attālinātas tikšanās programmās ZOOM vai SKYPE!
Iespējama individuāla notiesāto personu sponsorēšana izmantojot  ZOOM vai SKYPE!

Rīgas Centrālcietums
Mazā Matīsa iela 3, Rīga.
Koordinators: Algerds 29831104

Iļģuciema sieviešu cietums
Tvaikoņu iela 3, Rīga.
Grupa “Svet” (“Свет”)
Piektdienās 18:00 – 20:00
Koordinatore: Kristīne 26994028

Olaines cietums
Rīgas iela 10, Olaine.
Grupa “Luč” (“Луч”), atklāta* tipa cietuma nodaļa.

Nodaļas:  atklāta* un slēgta* tipa (Atkarīgo centrs notiesātām personām)
Koordinators: Tatjana 27575866
* – režīma tipa nosaukumi apraksta iestādes iekšējo kārtību

Jelgavas cietums
Palīdzības iela 3, Jelgava.
Grupa “Palīdzība”
Koordinators: Tatjana 27575866

Jēkabpils cietums
Ķieģeļu iela 14, Jēkabpils.
2 reizes mēnesī, otrdienā un sestdienā 10:00 – 12:00
Koordinators: Kristīne 23885857, Jānis  29426486

Daugavgrīvas cietums
Lielā iela 1, Daugavpils.
1 reizi mēnesī, diena un laiks – pēc vienošanas ar cietuma administrāciju
Koordinators: Andris 29994213

Liepājas cietums
Dārza iela 14/16, Liepāja.
Trešdienās 14:00
Koordinatori: Dmitrijs 25629151, Aldis 29116567

Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem

Līgatnes iela 6, Cēsis
Koordinators: Svetlana 25679933