Informācija profesionāļiem

Sadarbība ar profesionālo sabiedrību ir bijis AA mērķis kopš tās pirmsākumiem. Mēs vienmēr cenšamies nostiprināt un paplašināt savu saskarsmi ar jums, un gaidām jūsu komentārus, un ierosinājumus. Tie mums palīdz efektīvāk strādāt kopā ar jums, lai sasniegtu mūsu kopējo mērķi — palīdzēt alkoholiķim, kurš cieš un vēlas atveseļoties.

Adresēts

Veselības aizsardzības, medicīnas un ārstēšanas iestāžu profesionāļiem;
Labošanas iestāžu profesionāļiem;
Mediju un ziņu profesionāļiem;
Darba devējiem;
Sociālā darba profesionāļiem;
Garīdzniekiem.

Anonīmo Alkoholiķu sadraudzībā ir AA biedri un komitejas, kas var sniegt Jums nepieciešamo informāciju par Anonīmajiem Alkoholiķiem. AA ir gara un pieredzes bagāta vēsture sadarbībā ar sabiedrību un profesionāļiem. Mēs neiesaistāmies citu organizāciju darbībā, bet varam sniegt informāciju par AA. Profesionāļiem, kas strādā ar cilvēkiem, kam varētu būt nepieciešama palīdzība, mēs varam piedāvāt bukletus, grāmatas kā arī citu informāciju.

Ja Jūs vēlaties papildus informāciju par Anonīmajiem Alkoholiķiem, lūdzu sazinieties ar mums:

Latvijas AA birojs, Baltā ielā 7, Rīgā Tālrunis: 27333523 A.K. 459, Rīga, LV – 1050

Tāpat, aicinām Jūs iepazīties ar brošūru Ja tu esi profesionālis

Vēstule par AA biedru anonimitāti

Kam: mediju galvenajiem redaktoriem; ziņu redaktoriem, reportieriem un foto redaktoriem; elektronisko mediju producentiem; sarunu šovu veidotājiem

Jau daudzus gadus mēs, Anonīmie Alkoholiķi (AA), augsti vērtējam atbalstu, ko esam saņēmuši no saviem draugiem plašsaziņas līdzekļos. Jūs esat palīdzējuši mums glābt neskaitāmas dzīves. Mēs lūdzam Jūsu turpmāko sadarbību, lai sargātu mūsu dalībnieku anonimitāti publiskā līmenī.

Tādējādi, kad tiek runāts par AA biedriem, mēs lūdzam:

  • Lietot tikai viņu vārdus bez uzvārdiem;
  • Nelietot attēlus, kur viņu sejas var būt atpazīstamas.

Anonimitāte ir mūsu Sadraudzības pamatprincips un nodrošina, ka mūsu dalībnieku atveseļošanās būs privāta. Bieži dzerošais alkoholiķis izvairīsies no jebkādas palīdzības, kur viņš tiks atpazīts.

Anonīmie Alkoholiķi nav saistīti ar citām organizācijām, kaut gan dažas ir pielāgojušas AA 12 soļus savām vajadzībām. AA ir pilnīgi patstāvīgi, atsakoties no ziedojumiem no ārpuses; un mēs neesam profesionāli, piedāvājot tikai brīvprātīgu atbalstu citiem alkoholiķiem.

Visā pasaulē labvēlīgs mediju atbalsts, ir bijis viens no galvenajiem veidiem, kā iesaistīt alkoholiķi mūsu Sadraudzībā. Jūs esat darījuši to iespējamu, un par to mēs jums pateicamies.

Latvijas Anonīmo alkoholiķu sadraudzība