Latvijas AA kalpošanas konference 2016 23. un 24. aprīlī Mālpilī (darba kārtības projektu un pieteikuma anketu skatīt zemāk)

Ikvienas Latvijas AA grupas uzmanībai! Aicinām ikvienu Latvijas AA grupu no savu biedru vidus ievēlēt delegātu, kas kopā ar citu grupu pārstāvjiem no visas Latvijas piedalīsies 2016. gada Kalpošanas konferencē š.g. 23. un 24. aprīlī Mālpils profesionālajā vidusskolā Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils novadā. Konference sāksies sestdien plkst. 11.00 un noslēgsies pēc pusdienām svētdien (plānots ap plkst. 14.00). Ar darba kārtības projektu latviešu valodā var iepazīties šeit LAT un krievu valodā šeit RUS

AA Kalpošanas konference (jeb grupu pārstāvju sanāksme) ir īstais laiks un vislabākā vieta, kur katra grupa var paust un saskaņot mūsu kopējās intereses un lemt par to īstenošanu. Šogad tās vadmotīvs ir Piektā tradīcija: „Katrai AA grupai ir viens galvenais mērķis – nest vēsti alkoholiķiem, kas joprojām cieš”, kam aicinām pievērst īpašu uzmanību. Uzaicinām grupas līdz 2016. gada 30. martam piedāvāt tām aktuālos jautājumus, kurus varētu apspriest Kalpošanas konferencē, nosūtot tos uz Latvijas AA e-pastu: aa@aa.org.lv.

Pieteikšanās līdz š.g. 1. aprīlim – reģistrēties dalībai konferencē var, aizpildot šeit  pieteikuma anketu vai piezvanot pa tālruni 29265888 (Bite) Monvīdam.

Lūdzu, respektējiet šo termiņu un organizatoru iespējas!

No katras grupas lūdzam deleģēt vienu pārstāvi. Ja vēlas ierasties vairāki, brīdinām, ka tikai vienam delegātam būs balsstiesības, apmaksāta ēdināšana un dzīvošana.

Tiem AA dalībniekiem, kuri nav grupu pārstāvji vai nekalpo Dienestā vai Birojā, par ēdināšanu un dzīvošanu jāmaksā pirms pasākuma (pārskaitot AA kontā 18,50 EUR par četrām ēdienreizēm ar NORĀDI: PAR DALĪBU KONFERENCĒ; konta numurs atrodams AA Dienesta izdevuma “Vīnoga” beigās un Latvijas AA mājaslapā sadaļā „Kontakti”), iepriekš piesakoties līdz 1. aprīlim. Tos, kuri nav ievēlēti par pārstāvjiem, bet kuriem ir iespēja un vēlēšanās kalpot Konferences organizēšanā, aicinām pieteikties par palīgiem reģistrācijā vai sekretariātā (skaitīt balsis, kalpot par kasieri).

Konferences organizatorus gaidīsim jau piektdienas vakarā, taču pašiem būs jāgādā par vakariņām un brokastīm! Būtu vēlams, lai katra AA grupa nepieciešamības gadījumā palīdzētu savam pārstāvim nokļūt līdz Mālpilij. Ja šādas iespējas nebūs, delegāta transporta izmaksas segs AA, ja tiks iesniegts attiecīgs dokuments (degvielas čeks, autobusa biļete).

Sīkāka informācija par Konferences darba kārtību izdevumā „Vīnoga ” (publicētajā darba kārtībā ir iespējamas izmaiņas) un Latvijas AA mājaslapā www.aa.org.lv.

 

Cerot uz jūsu aktīvu līdzdalību Konferences norisē,

Latvijas AA Sadraudzības Dienests