Latvijas AA kalpošanas konference 2017

 Ikvienas Latvijas AA grupas uzmanībai!

Aicinām ikvienai Latvijas AA grupai no savu biedru vidus ievēlēt delegātu, kas kopā ar citu grupu pārstāvjiem no visas Latvijas piedalīsies 2017. gada Kalpošanas konferencē š.g. 18. un 19. martā Pils ielā 14, Mālpils, Mālpils novadā, Mālpils profesionālajā vidusskolā.  Konference sāksies sestdien plkst. 11:00 un noslēgsies pēc pusdienām svētdien (plānots ap plkst. 14:00).

AA Kalpošanas konference (jeb grupu pārstāvju sanāksme) ir īstais laiks un vislabākā vieta, kur katra grupa var paust un saskaņot mūsu kopējās intereses un lemt par to īstenošanu. Šogad tās vadmotīvs ir Sestā tradīcija: „AA grupai nekad nevajag atbalstīt, finansēt vai ļaut izmantot AA vārdu kādai radniecīgai organizācijai vai svešam pasākumam, lai ar naudu, īpašumu vai prestižu saistītās problēmas nenovirzītu mūs no galvenā mērķa”, kam aicinām pievērst īpašu uzmanību. Uzaicinām grupas līdz 2017. gada 1. martam piedāvāt tām aktuālos jautājumus, kurus varētu apspriest Kalpošanas konferencē, nosūtot tos uz Latvijas AA e-pastu: aa@aa.org.lv.
Pieteikšanās līdz 1. martam – reģistrēties dalībai konferencē var, izmantojot šo

vai, piezvanot pa tālruni, 29265888 Monvīdam.

Lūdzu, respektējiet šo termiņu un organizatoru iespējas!

No katras grupas lūdzam deleģēt vienu pārstāvi. Ja vēlas ierasties vairāki, brīdinām, ka tikai vienam delegātam būs balsstiesības, apmaksāta ēdināšana un nakšņošana. Pārējiem izdevumi būs jāsedz pašiem.

ĒDINĀŠANA.
Tiem AA dalībniekiem, kuri nav grupu pārstāvji vai nekalpo Dienestā vai Birojā, ēdināšana jāapmaksā pirms pasākuma (pārskaitot 11,50 EUR par 4 ēdienreizēm ar NORĀDI: PAR ĒDINĀŠANU KONFERENCĒ AA kontā; konta numurs atrodams AA Dienesta izdevuma “Vīnoga” beigās un Latvijas AA mājaslapā sadaļā “Kontakti”), iepriekš piesakoties līdz 1. martam.

NAKŠŅOŠANA.
Tiem AA dalībniekiem, kuri nav grupu pārstāvji vai nekalpo Dienestā vai Birojā, nakšņošana jāapmaksā pirms pasākuma ,pārskaitot 7,30 EUR AA kontā (konta numurs atrodams AA Dienesta izdevuma “Vīnoga” beigās un Latvijas AA mājaslapā sadaļā “Kontakti).

Tos, kuri nav ievēlēti par pārstāvjiem, bet kuriem ir iespēja un vēlēšanās kalpot Konferences organizēšanā, aicinām pieteikties par palīgiem reģistrācijā vai sekretariātā (skaitīt balsis, kalpot par kasieri).
Konferences organizatorus gaidīsim jau piektdienas vakarā, taču pašiem būs jāgādā par vakariņām un brokastīm! Būtu vēlams, lai katra AA grupa nepieciešamības gadījumā palīdzētu savam pārstāvim nokļūt līdz Mālpilij. Ja šādas iespējas nebūs, delegāta transporta izmaksas segs AA, ja tiks iesniegts attiecīgs dokuments (degvielas čeks, autobusa biļete).

Sīkāka informācija par Konferences darba kārtību „Vīnogas” pielikumā (darba kārtībā ir iespējamas izmaiņas) un Latvijas AA mājaslapā www.aa.org.lv.

Cerot uz jūsu aktīvu līdzdalību Konferences norisē,
Latvijas AA Sadraudzības Dienests