Anonīmo alkoholiķu 12 soļi

Anonīmo alkoholiķu 12 tradīcijas

Kā un kur pārskaitīt AA grupu, individuālos un jubilejas ziedojumus?

Ziedojumus var pārskaitīt jebkurā bankā:

Kam:

“Anonīmo Alkoholiķu Sadraudzība”

Reģ. Nr     40008004960

Swedbank, konts Nr. LV97HABA0551000281899

Maksājuma mērķis:

(varianti)   piem.

Priekules AA grupas “Dzimtenīte” ziedojums

piem. Jubilejas ziedojums

piem. Individuāls ziedojums

Savu vārdu var minēt, vai arī neminēt.