Reģistrācija AA 2021. gada rudens konferencei – SLĒGTA

Norises laiks:

2021. gada 27. novembris, sestdiena, 8:30 – 19:00

Darba kārtības projekts apskatāms ŠEIT

Konferences ievadseminārs notiks 2021. gada 23. novembrī, otrdien, no 18:00 līdz 21:30, “Zoom”.

Konferences norises vieta: tiešsaiste, “Zoom” platformā.

Konferences kalpošanas darba grupa aicina Latvijas Anonīmo alkoholiķu sadraudzības grupas reģistrēt savus vispārējās kalpošanas pārstāvjus (VKP) nākamajai Latvijas AA konferencei, kas pēc iepriekšējās konferences lēmuma norisināsies tiešsaistē.

Atcerieties, jūsu dalība ir svarīga kopējās Latvijas AA sirdsapziņas veidošanai.

Konferences materiālus plānots izsūtīt oktobra sākumā, bet ne vēlāk kā 27. oktobrī.

Pēc reģistrācijas anketas aizpildīšanas, lūdzu, pārskaitīt reģistrācijas ziedojumu uz Latvijas AA sadraudzības kontu pēc sekojošiem rekvizītiem:

Biedrība Anonīmo alkoholiķu sadraudzība

Reģ. Nr  40008004960

Banka: Swedbank

konta nr. LV97HABA0551000281899

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda: Delegāta vai dalībnieka vārds, uzvārda pirmais burts, AA grupa (pilsēta), kā arī norāde “Konferences reģistrācijas ziedojums”.

Piemērs: Jānis B., Apziņa (Rīga), Konferences reģistrācijas ziedojums.

Ja tiek maksāts no viena konta par vairākiem, maksājuma mērķī jāuzraksta “Konferences reģistrācijas ziedojums, 3 cilvēki”. Detalizētāku info jāsūta AA birojam uz e-pastu. 

Konferences kalpošanas darba grupa ir noteikusi dalības ziedojumu konferencē 5 EUR apmērā no katra dalībnieka. Par šiem ziedojumiem tiks nodrošināts Zoom konts konferences vajadzībām, kā arī materiālu drukāšana, ja būs tāda nepieciešamība. Atlikušie saziedotie līdzekļi paliks Latvijas Anonīmo alkoholiķu sadraudzības budžetā.

Konferences darba kārtība ar izdales materiāliem delegātiem tiks izsūtīti uz e-pastiem. Tāpat e-pastos pirms konferences saņemsiet saiti, caur kuru pieslēgties konferencei. Ja Konferences darba kārtību un izdales materiālus nepieciešams izdrukāt un nosūtīt pa pastu, lūdzu sazinieties ar AA Kalpošanas biroju un norādiet adresi.

Ja nepieciešama palīdzība reģistrācijā, vai ir jebkādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar AA Kalpošanas biroju – 67333523, birojs@aa.org.lv.