Reģistrācija Latvijas AA 2022. gada Kalpošanas konferencei

AICINĀJUMS VISĀM LATVIJAS AA GRUPĀM

Konferences kalpošanas darba grupa (KKDG) ar prieku ziņo, ka no šī brīža tiek atklāta reģistrācija
Latvijas AA Kalpošanas konferencei, kas norisināsies 14.05.2022.-15.05.2022. tiešsaistē – ZOOM
platformā.

Konferences dalībnieki aicināti reģistrēties, aizpildot anketu ŠEIT. Aicinām reģistrēties gan Vispārējās kalpošanas pārstāvjus, Pilnvaroto pārstāvjus, kalpotājus, kā arī Konferences viesus.

Vēlamā reģistrācijas maksa konferencē ir 5 EUR. To pēc reģistrācijas var pārskaitīt uz Anonīmo
alkoholiķu sadraudzības kontu Swedbank: LV97HABA0551000281899. Pilni rekvizīti atrodami
Latvijas AA mājas lapā https://aa.org.lv/kontakti/

Pārskaitot reģistrācijas maksu, maksājuma mērķī obligāti jānorāda: Delegāta vai dalībnieka vārds,
uzvārda pirmais burts, AA grupa (pilsēta), kā arī norāde “Konferences reģistrācijas ziedojums”.

Ja grupa nevar atļauties reģistrācijas maksu, lūdzam uzrakstīt e-pastu Latvijas AA birojam (birojs@aa.org.lv), lai varam jūs piereģistrēt
bez reģistrācijas maksas.

Reģistrēties konferencei varēs līdz 20.04.2022. Ļoti lūdzam to darīt laicīgi, jo pēc 20.04.2022. tiks
izsūtīti konferences materiāli, tiklīdz tie būs pieejami KKDG, un vēlams ar tiem iepazīties pirms Konferences.

Konferences darba kārtības projekts PDF formātā ir pieejams ŠEIT. Atgādinām, ka darba kārtībā vēl ir iespējamas
izmaiņas.

Grupas un Latvijas AA kalpošanas struktūras savus jautājumus konferencei var iesūtīt, rakstot uz
biroja e-pastu (birojs@aa.org.lv) ar norādi “jautājums AA konferencei”.

KKDG
Aksels T. –Jauniešu grupa, Rīga
Edmunds G. – 12. soļu grupa, Rīga
Jeļena N. – grupa Vindava, Ventspils
Ieva Natālija P. – Dārza grupa, Rīga
Ilze S. – grupa Maratons onlainā
Ilze V. – grupa Oāze, Rīga
Ilze G. – Dārza grupa, Rīga
Dace L. – grupa Maratons onlainā.