AA Dienesta sēde 06.02.2016.

AA Dienesta sēde 06.02.2016.
Darba kārtība:
1. 12.koncepcija (lasa Monvīds D.)
2. Atskaite par Lietuvas AA kalpošanas konferencē pieredzēto (ziņo Aldis J.)
3. Nākamās kalpošanas konferences iespējamais norises laika un darba kārtība (ziņo Monvīds D.)
4. 2015.gada budžeta izpilde, 2016.gada budžeta projekts (ziņo Andris Ž.)
5. Delegātu izvirzīšana 2016.gada AA Pasaules kalpošanas konferencei ASV (ziņo Monvīds D.)
6. AA Kurzemes reģiona aktualitātes (ziņo Ilze Ķ.)
7. Nākamā AA Dienesta sanākšanas datuma noteikšana.