Nepieciešama palīdzība?    Zvani 27333523    raksti: aa@aa.org.lv 

ENG
RU

AA DIVPADSMIT SOĻI

1. Mēs atzinām, ka esam bezspēcīgi pret alkoholu un ka mūsu
dzīves bija kļuvušas nevadāmas.
2. Sākām ticēt, ka par mums stiprāks Spēks var atdot mums veselo
saprātu.
3. Nolēmām uzticēt mūsu gribu un mūsu dzīvi Dievam, kā mēs Viņu
sapratām.
4. Veicām dziļu un bezbailīgu savu morālo inventarizāciju.
5. Atzinām Dieva, sevis un vēl kāda cilvēka priekšā savu nodarījumu
īsto dabu.
6. Bijām pilnīgi gatavi, lai Dievs noņemtu visas šīs rakstura vainas.
7. Pazemīgi lūdzām Viņu atbrīvot mūs no trūkumiem.
8. Sastādījām visu to cilvēku sarakstu, kuriem bijām darījuši pāri, un
vēlējāmies atlīdzināt viņiem visiem.
9. Atlīdzinājām šiem cilvēkiem, kur iespējams, izņemot gadījumus,
kad tas varēja kaitēt viņiem vai citiem.
10. Turpinājām personīgo inventarizāciju un, kad kļūdījāmies, to
tūlīt atzinām.
11. Centāmies ar lūgšanām un meditāciju pilnveidot mūsu apzināto
saskarsmi ar Dievu, kā mēs Viņu sapratām, lūdzot tikai uzzināt
Viņa gribu par mums un spēku to izpildīt.
12. Ieguvuši garīgo atmodu, ko deva šie soļi, mēs centāmies nest
šo vēsti alkoholiķiem un lietot šos principus visās dzīves jomās.

AA DIVPADSMIT TRADĪCIJAS

1. Mūsu kopējai labklājībai jābūt pirmajā vietā, personīgā
atveseļošanās ir atkarīga no AA vienotības.
2. Mūsu grupas darbībā ir tikai viena augstākā autoritāte –
mīlošais Dievs, kā Viņš var atklāties mūsu grupas apziņā.
Mūsu vadītāji ir tikai uzticami kalpotāji, viņi nevalda.
3. Vienīgais noteikums, lai kļūtu par AA dalībnieku, ir vēlēšanās
atmest dzeršanu.
4. Katrai grupai jābūt pilnīgi patstāvīgai, izņemot lietas, kas skar
citas grupas vai AA kopumā.
5. Katrai AA grupai ir tikai viens galvenais mērķis – nest vēsti
alkoholiķiem, kuri joprojām cieš.
6. AA grupai nekad nevajag atbalstīt, finansēt vai ļaut izmantot
AA vārdu kādai radniecīgai organizācijai vai svešam
pasākumam, lai ar naudu, īpašumu vai prestižu saistītās
problēmas nenovirzītu mūs no galvenā mērķa.
7. Katrai AA grupai pilnībā sevi jāuztur, nepieņemot ziedojumus
no ārpuses.
8. Anonīmajiem alkoholiķiem vienmēr jāpaliek neprofesionāliem,
taču mūsu centri var pieņemt algotus darbiniekus.
9. AA kā tādai nekad nav jābūt organizētai, bet mēs varam radīt
dienestus vai komitejas, kas ir tieši atbildīgas tiem, kam tās
kalpo.
10. Anonīmie alkoholiķi neieņem nostāju ar AA nesaistītos
jautājumos, tādēļ AA vārds nekad nav jāiesaista publiskās
diskusijās.
11. Mūsu attiecības ar sabiedrību balstās drīzāk uz pievilcību,
nevis uz reklāmu. Mums vienmēr jāievēro personīgā
anonimitāte presē, radio un filmās.
12. Anonimitāte ir visu mūsu tradīciju garīgais pamats, kas
vienmēr mums atgādina, ka principi ir svarīgāki par
personībām.

Pievienot ziedojumu