DIVPADSMIT SOĻI

 1. Mēs atzinām, ka esam bezspēcīgi pret alkoholu un ka mūsu dzīves bija kļuvušas nevadāmas.
 1. Sākām ticēt, ka par mums stiprāks Spēks var atdot mums veselo saprātu.
 1. Nolēmām uzticēt mūsu gribu un mūsu dzīvi Dievam, kā mēs Viņu sapratām.
 1. Veicām dziļu un bezbailīgu savu morālo inventarizāciju.
 1. Atzinām Dieva, sevis un vēl kāda cilvēka priekšā savu nodarījumu īsto dabu.
 1. Bijām pilnīgi gatavi, lai Dievs noņemtu visas šīs rakstura vainas.
 1. Pazemīgi lūdzām Viņu atbrīvot mūs no trūkumiem.
 1. Sastādījām visu to cilvēku sarakstu, kuriem bijām darījuši pāri, un vēlējāmies atlīdzināt viņiem visiem.
 1. Atlīdzinājām šiem cilvēkiem, kur iespējams, izņemot gadījumus, kad tas varēja kaitēt viņiem vai citiem.
 1. Turpinājām personīgo inventarizāciju un, kad kļūdījāmies, to tūlīt atzinām.
 1. Centāmies ar lūgšanām un meditāciju pilnveidot mūsu apzināto saskarsmi ar Dievu, kā mēs Viņu sapratām, lūdzot tikai uzzināt Viņa gribu par mums un spēku to izpildīt.
 1. Ieguvuši garīgo atmodu, ko deva šie soļi, mēs centāmies nest šo vēsti alkoholiķiem un lietot šos principus visās dzīves jomās.