Entries by dotit

LATVIJAS AA – 28 gadi!

Latvijas AA 28 gadu jubileja 12. novembrī Baložu pilsētas kultūras centrā, Skolas ielā 4., Reģistrācija no plkst. 14:00. Svinīgā atklāšanas sapulce – plkst.15:00. Pasākuma laikā varēsiet apmeklēt AA sapulces, Al-Anon sapulci un atpūtas vakaru (mūzika, dejas). Kafejnīca strādās līdz plkst. 23:30. Paredzēts sapulču tulkojums krievu valodā (lai klausītos tulkojumu, jums nepieciešami radioaparāti vai mobilie tālruņi, […]

“Vīnoga” Nr. 219 (2016. gada augusts/septembris)
AA Dienesta sēde 29.10.2016.

Latvijas AA Dienesta sēde notiks š.g. 29.oktobrī no pl. 11.00 – 15.00.

Talsu Sauleskalns 22 gadi

Talsu AA grupa “Sauleskalns” 5.oktobrī plkst.19.00 atzīmēs 22 gadu jubileju. Svinīgā sapulce notiks multifunkcionālās nodarbības telpās, Zvirgzdos-1, Laidzes pag., Talsu nov. Sapulce atklātā. Brauciet ciemos! Info: Normunds – 28620882.

Valmieras “Stāvajiem krastiem” – 16

Valmieras “Stāvajiem krastiem” – 16 Valmieras AA grupa “Stāvie krasti” ielūdz 2016. gada 22. oktobrī plkst.18.00 uz 16 gadu jubileju atpūtas un sporta centrā “Avoti (www.avoti.com): atklātā sapulce, maratonsapulces, pirts, baseins un dejas. Vēlamā dalības maksa – 7 eiro. Ieteicams līdzi ņemt groziņus. Tālr.: 29254552 (Jānis) un 29445512 (Sarmis).

Salaspils AA Sala

Salaspils AA grupai “Sala” ir mainījies sapulču sākuma laiks.Turpmāk visu sapulču sākuma laiks būs 19:00, trešdienās.

Rīta grupa 1001 sapulce

AA Rīta grupas 1001. (viens tūkstotis pirmā) sapulce notiks 2016.gada 24.septembrī plkst.9.00 Deglava ielā 10, Rīgā. Tēma: “TŪKSTOŠ UN VIENAS SAPULCES STĀSTI. “Aicinām dalīties ar savu stāstu visus, kas kaut reizi ir piedalījušo kādā no tūkstoš sapulcēm, kā arī tos AA, kas tās vēl nav baudījuši. Paredzēta torte, iespējama dziedāšana, bez salūta, jo suns var […]