Nepieciešama palīdzība?    Zvani 27333523    raksti: aa@aa.org.lv 

ENG
RU

Jautājumi par reģistru

Neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar AA biroju.

Kas ir grupu reģistrs?

Grupu reģistrs ir sadraudzības iekšēja datubāze, kas satur informāciju tostarp par grupas sapulču norises vietu, laiku un kontaktpersonām, ar kurām var sazināties, lai uzzinātu par aktuālāko grupas darbībā.

Kāpēc vajadzīgs grupu reģistrs?

Grupu reģistrs ir viens no kalpošanas instrumentiem. Tas tiešā veidā veicina vēsts nešanu. Uzturot pēc iespējas aktuālāku informāciju par AA grupām, ir iespējama efektīvāka saikne starp pašām grupām un jaunatnācējiem.

Ar ko atšķiras grupu reģistrs no sapulču saraksta, kas atrodams mājaslapā?

Grupu reģistra informācija iedalāma divās daļās – publiskajā un konfidenciālajā. Publiskā daļa ir sapulču saraksts, kas pieejams AA mājaslapā. Tas satur informāciju par grupas sapulču norises vietu, laiku vai formātu. Grupu reģistra konfidenciālā daļa satur informāciju par grupu, kas nav publiski pieejama, piemēram, grupu pārstāvju vārdus, uzvārdus un citu kontaktinformāciju.

Vai kontaktinformācijas sniegšana nav anonimitātes pārkāpums?

Nē, grupu reģistrs ir sadraudzības iekšēja datubāze, kuras konfidenciālais saturs netiek publiskots.
Tāpēc ir svarīgi rūpīgi izvēlēties grupu pārstāvjus, kuri kalpos par kontaktpersonām – vai šie cilvēki ir gatavi sniegt AA birojam kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, tālr. numuru, epastu). Ja kāds nejūtas ērti sniegt šādu informāciju, labāk pilnvarot grupas biedrus, kuriem šādas informācijas atklāšanas neradītu personiskas sekas.

Vai manu konfidenciālo informāciju neizmantos citiem mērķiem?

Nē, sniegtā informācija būs pieejama tikai AA birojam un AA informatīvā tālruņa kalpotājiem. Tādējādi tie, kas atbild uz kopējo AA numuru, varēs sazināties ar grupu, lai nosūtītu kādu jaunpienācēju no vietējā apvidus.

Cik bieži jāatjaunina informācija grupu reģistrā?

Birojs aicinās grupas atjaunināt informāciju vismaz divas reizes gadā. AA birojs iepriekš paziņos, kad tuvosies atjaunināšanas termiņš, lai grupa var laicīgi sniegt visu informāciju. Ja grupa par sevi neinformēs vai nebūs sasniedzama vienu mēnesi pēc atjaunināšanas termiņa beigām, tā tiks uzskatīta par neaktīvu un grupas informācija tiks izņemta no reģistra, tai skaitā sapulču saraksta. Tas ir ļoti svarīgi, lai jaunatnācēji netiktu sūtīti uz grupām, kas faktiski vairs nepastāv.

Vai jāreģistrējas visām grupām?

Nē, reģistrācija ir brīvprātīga. Tā nepieciešama, ja grupa vēlas iesaistīties sadraudzības kalpošanas struktūrā.

Ja grupa nereģistrējas, vai tas nozīmēs, ka tā vairs nedrīkstēs sevi saukt par AA grupu?

Nē. AA tradīcijas skaidri runā par grupas neatkarību. Trešā tradīcija: Jebkuri divi vai trīs alkoholiķi, kuri ir sanākuši kopā, lai uzturētu skaidrību, var sevi saukt par AA grupu, ja vien viņi kā grupa nav saistīti ar kādu citu organizāciju. Ceturtā tradīcija: Par savu darbību AA grupa nav atbildīga nevienai citai autoritātei, vienīgi savai sirdsapziņai. Taču, kad tās plāni skar citu grupu labklājību, tad grupām vajadzētu savstarpēji apspriesties.

Kā grupai izvēlēties pārstāvjus?

Lai reģistrētos, grupai jāpilnvaro vismaz divi pārstāvji, kuru informācija nonāks grupu reģistrā. Mēs aicinām pilnvarot divus pārstāvju, lai mazinātu risku, ka grupa pārstāj regulāri atjaunināt informāciju par sevi, ja kāds no pārstāvjiem kļūst nesasniedzams.
Tāpat mēs aicinām grupas rūpīgi apsvērt lēmumu reģistrēties, ja grupa nav nostabilizējusies un tajā vēl nav vismaz divu vai trīs pieredzējušu biedru, kas pilnvērtīgi iesaistījušies grupas kalpošanā un uzskata šo grupu par savu mājas grupu.
Mēs aicinām jaundibinātas grupas dot sev laiku, pirms reģistrēties, lai pārliecinātos, ka jaunā grupa ir stabila un tajā jau parādījusies grupas sirdsapziņa.
Par grupas pārstāvjiem var kļūt grupas VKP (vispārējās kalpošanas pārstāvis), VKP vietnieks, grupas sekretārs vai kāds cits uzticams grupas kalpotājs.

Kāds ir grupu pārstāvju kalpošanas termiņš?

To nosaka pati grupa. Taču mēs iesakām izvēlēties cilvēkus, kuri būtu gatavi šajā pozīcijā kalpot ne mazāk par vienu gadu.

Pievienot ziedojumu