Anonīmo Alkoholiķu sadraudzība

Biroja adrese: Baltā ielā 7, Rīgā

Tālrunis: 67333523
Zvaniet darba dienās 9:00 – 17:00 (trešdienās 9:00 – 19:00)

Nāciet:
pirmdienās 13:00 – 17:00;
trešdienās 15:00 – 19:00;
piektdienās 9:00 – 13:00
Rakstiet: birojs@aa.org.lv

Reģ. Nr  40008004960
Banka: Swedbank
konta nr. LV97HABA0551000281899