Nepieciešama palīdzība?    Zvani 27333523    raksti: aa@aa.org.lv 

ENG
RU

Profesionāļiem

Bez profesionāļu ieguldījuma, iespējams, nebūtu Anonīmo alkoholiķu.

Visā pastāvēšanas vēsturē Anonīmie alkoholiķi ir sadarbojušies un saņēmuši neatsveramu atbalstu no profesionāļiem, kas ikdienā saskaras ar alkoholisma slimniekiem. Daudzi no mums uzzināja par AA, meklējot profesionālu palīdzību pie speciālista – vai tas būtu narkologs, psihologs, sociālais darbinieks, atkarību terapeits vai vietējās draudzes mācītājs.

Mums ir svarīgi atcerēties, ka bez profesionālas palīdzības daudzi no mums nebūtu pārvarējuši alkoholismu. Tāpat mums jāpatur prātā, ka mēs paši kā AA biedri esam neprofesionāļi – mūsu lielākais kapitāls ir pašu atveseļošanās pieredze un gatavība šo pieredzi nodot tālāk citiem alkoholiķiem. Mēs uzskatām, ka mums ir jāturas tikai pie viena mērķa – palikt skaidrā pašiem un palīdzēt sasniegt skaidrību citiem.

Tieši tāpēc, lai nenovirzītos no šī mērķa, esam pieņēmuši dažus principus, kurus cenšamies ievērot mūsu sadarbībā ar profesionāļiem:

Mēs sadarbojamies, nevis konkurējam

Mēs neuzskatām, ka mūsu rīcībā ir vienīgais risinājums. Mēs tikai piedāvājam to, kas darbojās mums. Mēs labprāt sadarbojamies ar visiem, kuriem mūsu pieredze var noderēt, taču nemēģinām atrunāt meklēt citus risinājumus. Turklāt daudzi no mums ir atklājuši, ka mums palīdz multidisciplināra pieeja mūsu problēmas risināšanai.

Mēs neesam profesionāļi

Mēs apzināmies, ka neesam ne mediķi, ne citi sertificēti speciālisti. Mēs neuzstādām diagnozes un nepiedāvājam medicīnisku palīdzību. Mēs aicinām katru, kam ir aizdomas par fiziskiem vai emocionāliem veselības traucējumiem, meklēt profesionālu palīdzību pie ārstiem vai terapeitiem. Mēs neārstējam – taču mēs piedāvājam to, kas ne vienmēr ir pieejams citiem: nepastarpinātu pieredzi par to, kā alkohols izpostīja mūsu dzīves un ko tieši mēs izdarījām, lai izkļūtu no šī apburtā loka.

Mums nav viedokļa par to, kas nav saistīts ar mums

Mēs neiesaistāmies diskusijās un strīdos par alkoholisma medicīniskajiem vai sociālajiem cēloņiem, alkohola aprites likumiem, reliģiskiem, morāliem vai politiskiem jautājumiem. Mēs neesam atturībnieku kustība un nekarojam ar alkoholu. Taču mēs vēlamies informēt tos, kuri vēl nezina par mūsu risinājumu. Viedokļu vietā mēs piedāvājam savu pieredzi. Daudzi no mums joprojām nav atraduši atbildi uz jautājumu, kāpēc mēs kļuvām par alkoholiķiem, taču esam atraduši izeju no šķietami bezcerīga fiziska un prāta stāvokļa, kas raksturo alkoholismu.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par sadarbības iespējām ar Anonīmajiem alkoholiķiem, lūdzu, sazinieties ar mūsu biroju:

ANONĪMO ALKOHOLIĶU BIROJS
Baltā ielā 7, Rīgā Tālrunis: 27092786
Epasts: birojs@aa.org.lv

Pievienot ziedojumu