“Vīnoga” ir Latvijas Anonīmo alkoholiķu sadraudzības interneta žurnāls, kas pieejams tīmekļvietnē https://www.aavinoga.org/. To sagatavo, rediģē un lasa gan AA biedri gan citi, kurus interesē AA atveseļošanās programma. “Vīnoga” atspoguļo Anonīmo alkoholiķu pieredzi ar atveseļošanos, vienotību un kalpošanu. Tā ir dažādu un bieži vien atšķirīgu viedokļu apmaiņas platforma. Žurnālā lasāmi raksti latviešu un krievu valodā.

“Vīnoga” ir lieliska iespēja kalpot sadraudzībai un stiprināt savu skaidrību, daloties ar atveseļošanās pieredzi, spēku un cerībām. Sūti savu dzīvesstāstu vai rakstu par atveseļošanās, vienotības vai kalpošanas tēmām uz redakcija.vinoga@gmail.com.

Latvijas AA izdevums “Vīnoga” regulāri iznāk kopš 1997. gada. Laika gaitā tā formāts mainījies no pašu maketētām un izdrukātām lapām, kas tika izsūtītas pa pastu, līdz tipogrāfiski iespiestam žurnālam. Kopš 2021. gada vasaras “Vīnoga” turpina darbību kā interneta žurnāls. Vienlaikus netiek atmestas cerības, ka ar laiku paralēli varētu tikt atjaunota arī žurnāla drukātā versija.

Joprojām iespējams iegādāties četrus drukātā žurnāla “Vīnoga” numurus, kas iznāca no 2018. līdz 2020. gadam. Tie ir kā sapulce drukātā formātā, kas palīdz uzturēt skaidrību un ir lieliska dāvana jaunatnācējiem. Žurnāls “Vīnoga” tāpat kā visa AA literatūra pieejama AA birojā – birojs@aa.org.lv.