Nepieciešama palīdzība?    Zvani 27333523    raksti: aa@aa.org.lv 

ENG
RU

KONFERENCE

Latvijas AA Vispārējās Kalpošanas konference (turpmāk – Konference) ir AA grupu kopējā sirdsapziņas balss. Tās mērķis ir kalpot AA sadraudzībai.

Konferencē AA grupas pārstāv Reģionu deleģēti kalpotāji, kuri pauž viedokli un izsaka rekomendācijas par visiem nozīmīgākajiem AA sadraudzības jautājumiem un, kad ir nepieciešams, izpilda tās funkcijas, ko tai deleģē AA grupas.

Konferences attiecības ar AA sadraudzību ir aprakstītas Konferences Hartā. Lai arī Konferencei nav juridiska statusa un tās Harta nav juridisks dokuments, šī neformālā vienošanās starp sadraudzību un tās pilnvarotajiem nodrošina resursus, kas nepieciešami AA kalpošanai.

Konference darbojas visu gadu, bet vismaz vienu reizi gadā, parasti pavasarī, Konferences delegāti tiekas Konferences sanāksmē, kurā pieņem visai Latvijas AA sadraudzībai saistošus lēmumus.

Līdz šim par Konferences delegātiem nepastarpināti kļuva AA grupu vēlēti Vispārējas Kalpošanas Pārstāvji (VKP) – no katras grupas viens balsstiesīgs VKP.

2024.gada Konferences sanāksmē ir saņemts atbalsts vienu gadu izmēģināt, cik efektīvi Latvijā varētu darboties Konferences struktūra, kurā VKP pārstāv grupas viedokli Reģiona sanāksmēs, savukārt, delegāti Konferencei tiek virzīti no Reģiona – no katra četri balsstiesīgi VKP.

Latvijā AA Konferences struktūru šobrīd veido: Kurzemes-Zemgales reģions, Latgales-Vidzemes reģions, Rīgas pilsēta.

Jautājumu gadījumā raksti: konference@aa.org.lv

Pievienot ziedojumu