Nepieciešama palīdzība?    Zvani 27333523    raksti: aa@aa.org.lv 

ENG
RU

Kā notiek sapulces

Katra AA grupa nosaka sapulču formātu atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām. Viena grupa var rīkot vairākas sapulces nedēļā, un katrai sapulcei var būt atšķirīgs formāts. Taču visas sapulces vieno anonimitātes princips – lai kādu sapulci izvēlies apmeklēt, AA biedri lūdz stingri ievērot konfidencialitāti un neizplatīt informāciju par sastaptajiem cilvēkiem ārpus sapulces. Anonimitāte aizsargā mūs un tos, kuriem varētu būt nepieciešama palīdzība. Tā palīdz mums nenovirzīties no mūsu galvenā mērķa – palikt skaidrā pašiem un palīdzēt sasniegt skaidrību ikvienam neatkarīgi no vecuma, tautības, dzimuma, reliģijas, profesijas vai materiālā stāvokļa.

Sapulces mēdz būt slēgtas un atklātas.

Atklātās sapulces ir pieejamas visiem, kurus interesē Anonīmo alkoholiķu atveseļošanās programma. Apmeklētāji, kuri nav alkoholiķi, var piedalīties kā novērotāji. Šādās sapulcēs mēdz piedalīties arī dažādu nozaru profesionāļi, alkoholiķu ģimenes locekļi un draugi.

Slēgtas sapulces ir paredzētas tikai AA biedriem un tiem, kuri uzskata, ka alkohols viņiem sagādā problēmas alkoholu un ir vēlēšanās pārtraukt dzeršanu.

Izplatītākie sapulču formāti

  • Tematiskās sapulces: vadītājs vai grupas biedri ierosina tematus, par kuriem aicina izteikties sapulces dalībniekus. 
  • Spīkeru sapulces: šādās sapulcēs sākumā tiek atvēlēts laiks vienam vai vairākiem cilvēkiem pastāstīt grupai par savu alkoholismu un atveseļošanās pieredzi.
  • Literatūras sapulces: grupas biedri kopīgi lasa fragmentus no oficiālās AA literatūras, kas vēlāk kalpo par sapulces tēmu.
  • Soļu un tradīciju sapulces: šis formāts paredz, ka sapulce ir veltīta kādam no AA 12 soļiem vai 12 tradīcijām.
  • Jaunpienācēju sapulces: īpaši paredzētas tiem, kas nesen pievienojušies AA vai tikai plāno to darīt. Pieredzējušāki AA biedri parasti dalās pieredzē par to, kā ieradušies AA un uzsākuši atveseļošanos.

Lai kāds būtu sapulces formāts, to vada kāds no AA grupas biedriem. Sapulces ievadā vadītājs iepazīstina klātesošos ar sapulces formātu un norises kārtību.

Pievienot ziedojumu